Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Hunden

En dag i Lund träffade jag en hund.

Hunden hete Gund och bodde i ett sund.

Den viftade på svansen och gick vid min sida.

Den fick följa med hem så att den slapp lida.

Hemma i huset på gatan Lavin satte jag mig ner och tog

ett glas vin.

Hunden sprang runt och ville inte vila.

Så jag satte på mig en tröja med märket Fila.

Sen gick jag till Willys för jag var sugen på en Billys.

På vägen hem mindes jag hunden som jag glömt.

Så jag sprang hem i världens fart men hittade bara ett tomt fat.

Hunden hade ätit upp min gamla lunch och sedan rymt iväg

utan en duns.

Jag satte mig ner för att grubbla ett tag men hunden hade

rymt iväg med en väldans fart.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”