Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Djur?

På tiden jag var fisk åhå

Det var spännande då och då

Jag smet från allt jag visste

Trollkarlen jag gick till på ett klick

Först två sen 98 åhå

Död jag blev så

Vakna igen jag gjorde då

Nytt liv jag fick som en kick

Människa jag var, helt underbar

Nu skriver jag som aldrig någonsin förr

Det knackade på min dörr

Det var min familj från förr!

Nu ska jag sluta skriva

Hoppas vi syns snart det vore underbart

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”