Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Jag är myra

1 2 3 4 jag blev en myra.

5 6 7 8 jag vart en potta.

9 10 11 12 jag ryms på ett golv.

Jag glömde noll för jag var en boll.