Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Årstiderna

När snön kommer är det gråt

men när du går ut är allt fint.

När sommaren kommer kan det verka skönt

men när du går ut är det för varmt.

Om hösten verkar det fint

men går du ut regnar det.

På våren är det kul och allt är bra igen.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”