Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Vintern och sommaren

fåglarna sjunger så fint på sommaren men

om vintern flyger

dom iväg.

sommaren är så varm men vintern är så kall.

men i alla fall så har många önskat för julen

och några

önskar för

sommarlovet.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”