Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Hösten

Hösten är här

o löven bara faller

Massa kläder ska på

så man ej blir kall o

förkyld för ingen gillar

att va sjuk o så

selmagabrielsson aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Snön är här

Nu är snön här i Pite

Bygga snögubbar,

kastar snöbollar på varandra

så är det att bo i Norrland

och det är vi nöjda över.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”