Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Dikt till Elton

Jag känner en person

Som är snäll

men han är bra på att få skäll.

Han är mogen

men lite omogen.

Han gillar glass i stora lass

Han är rolig och tokig

men är ganska cool

med sin lilla kjol

Han spelar Rocket League

och han är master league

miosötbulle3 aaj tjaaleme

  • Lang 06S

Juldikt

nu är julen här nu är vi glada som en jultavla nu är julegrisen här som är på spisen där om du är snäll så får du vara med och baka en megakaka nu är dom här och står där öppna presenter om du gillar sillar...

  • Lang 06S

Dikt till John

jag känner en person han heter John han snäll men får aldrig skäll han är väldigt rar och han bor i ett badkar han gillar snö och han äter också hö

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”