Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Här har du!

Hej jag har en vän,

som ni inte vet så väl.

Hon gillar alla killar

som hon tjärnar alla billar.

Hon har en ny grabb

som hon skapar i ett labb.

Han heter Willy Wonka

och han äter mycket lonka.

saunathebastu aaj tjaaleme

  • Lang 06S

Min kompis

Min kompis säger Wui och han kan räkna pi. Han är en hatt och han gillar sin katt. Katten heter Charlie och Charlie är kanabarlie. Min kompis äter pasta carbonara, och samtidigt löser han upp en snara. Han ka...

  • Lang 06S

Matte

matte är tråkigt super duper tråkigt. gamma y heter vår mattebok rimmar på samma fy! då du går på toa så äter du bly! prov kan gå sin lov.

  • Lang 06S

Halloween

Halloween är snart här då kan man skrämmas, busas, och lite sånt där. Men i år ska vi anpassa för det finns ett virus här och det ser näsan lite ut som ett bär. Men nu ska vi inte sörja för att det finns...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”