Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Ferrari

du är så liten

men ännu mer sliten

du är fet

nästan som en get

du är korkad

och lite torkad

du är snabb som en bil

du är där på en mil

elsaros08 aaj tjaaleme

  • Lang 06S

Pappa Pol

Du är så het Så jag blir fet Du är så sexig Att jag blir kexig Du är inte rolig Men en stor cooling Du är väldigt fet Nästan som en get Du gillar att bygga Som en liten mygga Du gillar mig kort Jag gil...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”