Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Till världens bästa kompis<3

Du är väldigt klok

Precis som en bok

Ditt hår skiner som solen

Men aldrig blandar du ihop orden

Du är så vacker

Och precis lika tapper

Du bor i din egna magiska värld

Därför har du aldrig några besvär

Min dag blir ofta väldigt solig

Är det för du är så rolig

Du har ett hjärta gjort av guld

Men du känner aldrig någon skuld

Du är lika het

Som en liten get

Älskar dig min vän :) <3

hejhej074 aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Våren

Nu är äntligen våren nästan här O den kommer utan några besvär Nu så lyser äntligen solen Och det ser nästan ut som om vi är i Polen Snart så blir allting grönt Och då kan vi bara ha det skönt Efter våren blir d...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”