Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Galna häxor

Välkommen till klass 3c

bästa klassen ni har sett

Men det finns häxor som förstör allt för klass 3c

Skriver ut våra läxor varje dag

g-g-g-g-galna häxor

g-g-g-g-galna läxor

häxorna sitter på sin stol och tittar på sin kjol

häxan tror hen är bäst men hen är sämst

vonbahr aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Hår får

kolla på mitt får

den liknar mitt hår

som hade lår

 • Ikon ugglan silhuett

Konstiga fåglar

Jag går och ser mitt hår

Som når mina tår

En anka som bankar vid mitt hår

Jag får ont i mitt lår

Jag går fram och ser en svan

Som har fastnat på en gran

 • Ikon ugglan silhuett

The day I was fixed

This was the day I made friends

This was the day I fell in love

Oh! Oh, yeah!

It was sad and gloomy

But then you came and fixed me

Oh… oh you fixed me

And now you’re the angel of my life

Oh, oh yeah, yeah, y...

 • Ikon ugglan silhuett

My heart

With you by my my side we're gonna come up again

Tears falling down to the floor

Because you are my heart

Hey hey hey

Whatever you do, I'm gonna love you

Hey hey hey

 • Ikon ugglan silhuett

Den bästa storebrorn

Välkomna till den bästa storebror

han går och köper smör varje dag

 • Ikon ugglan silhuett

Min fredag

Igår så dagdrömde jag om en anka som bankade på en smör-kör

När jag kom upp igen hittade jag en tupp igen

Jag gick hem efter skolan och träffa Lolan

Mamma sa att jag behövde bada men jag gick till min lada

Det var...

 • Ikon ugglan silhuett

Bästa bror

Välkommen till den bästa storebror

han går och köper smör varje dag

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

 • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

 • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”