Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Du svek mig

Kommer du ihåg den tiden du och jag var?

Men du svek mig

du lämnade mig kvar helt ensam.

Jag glömmer aldrig den stunden

du sa till mig att vi alltid skulle vara vänner

men du hade fel.

Du sa till mig att gå upp för ett högt stup

men när jag var uppe så snubblade jag över en sten

och klarade mig

men inte tack vare dig.

Du sa till mig att vad som än händer

så ska du hjälpa mig

men det gjorde du inte.

Och nu ska du inte heller få bestämma mer

för du ska inte få leva mer.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”