Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Visská gå muv ávvo

Visská gå muv ávvo gå mujna li sierralágásj tjáppa ulmutja muv iellemin

Ruoppsat gå muv gieresvuohta dajda gejt ähtsáv

Ruodná gå nuorreráse

Alek gå muv surggo dajda rádnajda gejt lav láhppám

Tjáhppat gå muv moarre divnajda gudi li muv báktjim

Oránssja gå lieggavuohta majt oattjov muv vegas

Bedjat gå muv sjávodisvuohta

Tsáhppat gå ballo láhppet majt mån ähtsáv

Rávvat gå muv guhkálasj iellem

:D sábme 13 jage