Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Mamma Pappa

Pappa tycker om kakor

och mamma tycker om brö

Pappa tycker om kyla

och mamma tycker om tö

Pappa vill ha en jycke

men mamma säger nej

Aldrig tycker dom lika

fast båda tycker om mej

Bästatjejen aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Katten

Min katt bor i en hatt den kör också med en ratt den finns där borta i en hatt den har en skatt och den kan massa fnatt

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”