Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Hästar

Hästar får föl.

Hästar hoppar.

Hästar badar i vatten.

Hästar dricker vatten.

Hästar är snälla.

Hästar galopperar.

Hästar är roliga.

Hästar är mysiga.

Hästar kan man lära.

Hästar är vackra.

Hästar kan vara vilda.

Hästar äter hö.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”