Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Hästar

Hästar får föl.

Hästar hoppar.

Hästar badar i vatten.

Hästar dricker vatten.

Hästar är snälla.

Hästar galopperar.

Hästar är roliga.

Hästar är mysiga.

Hästar kan man lära.

Hästar är vackra.

Hästar kan vara vilda.

Hästar äter hö.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon ripan silhuett

Inget farväl

Inget farväl, inga medvetna ord. Så fort och tyst gick du bort från vår jord. Här går vi i rester ur din svunna värld. Bland tankar och minnen som färgat din härd. Allt som du älskat oss bilder nu ger....

  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”