Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Jag älskar dig

Jag älskar dig

är bara ett ord

tills någon ger det mening

och det gjorde du.

Du förstår

jag älskar dig

för att du fått mig

att lära mig att älska mig själv.

Jag älskar dig

för du fick mig att inse

hur enkelt det är att hata sig själv åter igen.

Jag vet man kan säga att jag dör för dig

men det är något jag gör

just för att det var du som fick mig att fortsätta leva

och jag levde för dig

tills du åter igen var anledningen till att jag ville dö.

Jag litade på dig för att du lärde mig om tillit

jag litade på dig tills du lärde mig om svek.

Jag saknar dig

för du vet hur det känns att bli älskad.

Jag lever utan dig

för du har lärt mig om hat.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”