Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon hermelinen silhuett

Albmi

Albmi lea nu stuoris ja ii goassege unnida.

Idja ja beaivi leaba nu sierralágánat muhto lihkká buoremus ratnat.

Idja lea seavdnjat ja beaivi lea čuovgat.

Ii mihkkege máhttá billistit almmi danin dat lea stuoribu go visot olbmuid leat ovttas.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”