Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

En fågel

Tänk att vara en fågel!

Att sväva ovanför molnen!

Känna vinden under vingarna!

Titta ner på världen som om den vore liten!

Dyka ner mot världen i hög fart!

FadingTuba aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Skolan

Skolan är bra Bättre än man tror Du skulle inte kunna räkna Du skulle inte kunna skriva Du skulle förmodligen inte ens kunna skriva Visa respekt mot lärarna

  • Ikon ugglan silhuett

Hjälp jorden

Cykla när du kan Gå ifall du har tid Om inte det så kör elbil Vårt klimat behöver hjälp!

  • Ikon ugglan silhuett

Fred för barn

Varför krigar världen? Det skulle väl bli mycket bättre? Så varför är det krig i Ukraina? Barnen ska inte behöva växa upp bland krig!

  • Ikon ugglan silhuett

Tänk dig...

Alla frågor som aldrig får svar Att vara snabb som vinden Att kunna flyga Att vara under vattnet hur länge du vill

  • Ikon ugglan silhuett

Jag vill ...

Jag vill vakna till sången av fåglar. Jag vill äta glass. Jag vill läsa en bok. Jag vill lyssna på musik.

  • Ikon ugglan silhuett

Polarbibblo

Polarbibblo, det e´ bra Det är där jag vill va Det e´ nåt som alla borde ha

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”