Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

AlanBalan aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

No matter what

No matter what peopole will always hate no matter what. If you: Graduate Become Professionell football- player Become Professionell basketball- player No matter what they will always hate If youre life be...

  • Ikon ugglan silhuett

Rosor är röda violetter är blå

Rosor är röda violetter är blå jag respekterar varenda människa men får tillbaka sår

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”