Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Storebrors hemlighet

Jag är nyfiken i skolan

jag är dum mot alla där

Men en hemlighet jag bär

det är att jag är snäll o sådär

I skolan som jag är i

då klipper jag sönder andras teckningar

det är så de är

Sahlen aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Lillasystern som alltid var glad och kunde prata med djur

Min lillasyster hon är i skogen var dag men inget säger till nån. En dag som hon var där så kom jag och skrämde dom. Björnen läskig va men kaninen log så bra. Så jag sa: Hallå där vad gör du där. Min lillas...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”