Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Vi är alla samma

Tjej som kille

svart som vit

lång som kort

stor som liten

är vi alla samma sort

vi är människor som ska behandlas lika

vi är världens framtid

men bara tillsammans

Emelliea aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

En gång för länge sen...

En gång för länge sen

var vi alla små

En gång för länge sen

fanns bara lek och skratt

  • Ikon ugglan silhuett

Snö

Den är vit och fluffig,

kall och blöt.

Vi leker i den,

vacker snö.

  • Ikon ugglan silhuett

Vi på jorden

Alla oss - vi

tillsammans är vi starka

tillsammans är vi viktiga,

utan varandra så blir jorden inget hem.

Det är vi som skapar det.

  • Ikon ugglan silhuett

Höst

Hösten, en vacker årstid.

Jag älskar alla färger i skyn

och alla djur som skuttar omkring.

Hösten är den tiden som jag gillar mest.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”