Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Springa för livet

  • Tjaelije: Bengt-Åke Cras
  • Bievnije: AlvaMalmstrom
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 6 Goeven 2022
Springa för livet.jpg

Man bïjre gærja lij:

Så här står det på baksidan av boken:

Femtonåriga Pernilla älskar att springa, och hon vet att hon har talang. Men trots att hennes pappa är känd medeldistanslöpare, har hon aldrig haft en tanke på att tävla själv. Inte sedan den där idiotiska tävlingsdagen när Pernilla var liten...

Men plötsligt förändrar en stor sorg Pernillas liv i ett slag och när löparproffset Patrick van Geeters strax därefter dyker upp från ingenstans och erbjuder sig att hjälpa henne att komma igång igen, ja då kommer Pernilla på andra tankar...

Läs också de andra böckerna om Pernilla:

Bok nr 2: "Vi vet var du bor"

Bok nr 3: "Bära eller brista"

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker att boken är 100 av 10.

Så, jag tycker den är jättebra för att man lever sig in i berättelsen.