Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Häxan och lejonet

  • Tjaelije: C S Lewis
  • Bievnije: LeaKero
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 6 Goevten 2023
Häxan och lejonet

Man bïjre gærja lij:

Det är fyra barn som går in i en garderob och kommer till en värld där djur kan prata. Världen heter Narnia. Men där finns en häxa som vill ta över Narnia, och dem som inte lyder henne blir till en staty. Men då kommer ett lejon som heter Aslan han är kung över Narnia.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jättebra och rolig