Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Grattis världen! Jag är här nu!

  • Tjaelije: Elin Ek
  • Bievnije: TuVuQ G
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 20 Goevten 2023
Grattis världen jag är här nu

Man bïjre gærja lij:

Den handlar om Athena och hennes kompisar i Rädda-Jorden-Klubben.

"Grattis världen! Jag är här nu!" är den första delen i serien om Athena.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker den är rolig, spännande och bra