Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Rum 213

  • Tjaelije: Ingelin Angerborn
  • Bievnije: ReQaM T
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 11 Suehpeden 2023
Rum 213

Man bïjre gærja lij:

Den handlar om tre tjejer som ska på kollo och får bo på ett rum, rum 213 där det spökar..

"Rum 213" är den första delen i Mebeltrilogin.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jättebra, rekommenderar den.