Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Seawalkers: Farligt uppdrag

  • Tjaelije: Katja Brandis
  • Bievnije: ViCiC S
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 7 Skïereden 2023
Farligt uppdrag.jpg

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om 13-åriga Tiago som kan förvandlas till en haj. Han kommer till en märklig skola där han får lära sig allt han behöver veta.

"Farligt uppdrag" är den första delen i serien "Seawalkers"

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den var superbra!