Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Zombiefeber

  • Tjaelije: Kristina Ohlsson
  • Bievnije: HuViL J
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 13 Skïereden 2023
Zombiefeber

Man bïjre gærja lij:

Text från förlaget: Herbert såg hur främlingen fick anstränga sig när han lyfte upp sina väskor. De verkade hur tunga som helst. Men det var någonting annat också. Herbert kände magen dra ihop sig av rädsla. När främlingen lyfte ena väskan, blev det kvar något rött på trätrappan. Blod, tänkte Herbert. Det är blod på väskan.

En mystisk främling dyker upp i Eldsala. Det är den varmaste sommaren Herbert kan minnas och getingarna är överallt. Samtidigt börjar människor i Eldsala att bli sjuka. De får feber och röda ögon och Herbert och vännen Sally fylls av onda aningar. Något hemskt är på väg att hända! Tillsammans söker de skydd i sitt hemliga gömställe, den nedlagda kvarnen, där ingen levande eller död kan nå dem.

"Zombiefeber" är första delen i serien "Monstertrilogin".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jättebra! Mycket spänning, äventyr och lite läskig på samma gång. Rekommenderar verkligen den om man gillar lite skräck.