Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Sommarskuggan och vattenbuset

  • Tjaelije: Tina Mackic
  • Guvviedæjja: Johanna Arpiainen
  • Bievnije: BokensBästaKompis
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 3 Voerhtjen 2024
Sommarskuggan och vattenbuset.jpg

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om Idris och Leah som letar spår efter Sommarskuggan på ett vattenland. De följer spår efter skuggslem. Om man nuddar skuggslem... vet man inte vad som händer!

"Sommarskuggan och vattenbuset" är en del av serien "Sommarskuggan".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Boken var jättejättespännande. Jag ville bara fortsätta läsa när jag skulle sluta.