Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Mylingen

  • Tjaelije: Åsa Larsson och Ingela Korsell
  • Guvviedæjja: Henrik Jonsson
  • Bievnije: Hooja14
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 24 Suehpeden 2024
Mylingen

Man bïjre gærja lij:

Den här boken handlar om att Viggo och Alrik får reda på att det springer omkring ett spökbarn i Mariefred. Simon och gänget fortsätter att bråka med bröderna. Spökbarnet sprider skräck i Mariefred. Magnar och Estrid hjälper bröderna att stoppa spökbarnet.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den var bra och ganska spännande.

"Mylingen" är del tre i den spännande PAX-serien.