Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Lite ihop

  • Tjaelije: Johanna Lindbäck
  • Bievnije: JaSaL Q
  • Sjiehteles: 12-15 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 31 Njoktjen 2022
Lite ihop

Man bïjre gærja lij:

Lite ihop handlar mycket om vänskap och lite kärlek. Tessan och Majken har varit bästisar sen dagis, men så börjar Tessan hänga med jobbiga Belinda i klassen. Medan Tessan och Belinda hänger kommer Majken och den nya killen i parallellklassen, Ivan, på en plan för att få Tessan att lägga lite mer märke till Majken.

P.S. Lite ihop är första delen i serien om Majken

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker att denna bok är väldigt bra! Jag tipsar verkligen om den. Har läst om den flera gånger och den är lika bra varje gång.