Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Sifferplaneten

  • Tjaelije: Christer Fuglesang
  • Bievnije: QeFeS N
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 6 Snaltjen 2022
Sifferplaneten

Man bïjre gærja lij:

"Sifferplaneten" handlar om Markus och Mariana som åker till rymden med farbror Albert och hamnar på en okänd planet. Den okända planeten är Sifferplaneten och där får Markus och Mariana vara med och rädda prinsessan Ett.

"Sifferplaneten" är andra delen i serien "Markus och Marianas äventyr med farbror Albert".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker att boken var spännande. Böckerna om Markus och Mariana är en av mina favorit-bokserier.