Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den svarta boken

  • Tjaelije: Peder Nääs Sundemyr
  • Bievnije: MuJoY J
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 4 Snaltjen 2022
Den svarta boken

Man bïjre gærja lij:

Den svarta boken handlar om en kille som heter Gabriel som blir mobbad i skolan. Han har hittat en svart bok som är magisk. Han kan skriva in olika namn i boken så försvinner dom personerna. Det är bara han som kommer ihåg att den personen fanns och vad hen hette.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag gillade boken därför att den är spännande och man vill lätt fortsätta läsa den när man väl har börjat. Jag tycker verkligen du ska läsa boken därför den är väldigt spännande.