Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Grimmen

  • Tjaelije: Text. Åsa Larsson & Ingela Korsell, Ill. Henrik Jonsson
  • Bievnije: YeBoJ L
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 15 Ruffien 2022
Grimmen

Man bïjre gærja lij:

Mitt boktips handlar om att bröderna Viggo och Alrik försöker leta information i det magiska biblioteket. En best härjar i Mariefred och attackerar människor i staden. Viggo och Alrik måste stoppa den innan fler människor blir skadade. Men är det en varulv? Det försöker Viggo och Alrik ta reda på. Kommer dom klara att besegra varulven?

"Grimmen" är andra boken i PAX-serien som började med "Nidstången".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag gillar boken därför att det händer mystiska och spännande saker. Boken påminner mig om att jag kan känna mig utanför ibland. Jag tycker verkligen att ni ska läsa boken därför att det händer så mycket spännande och mystiska grejer.