Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Varulv möter drake

  • Tjaelije: Matthew Morgan
  • Bievnije: HoDaD B
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 15 Ruffien 2022
Varulv möter drake

Man bïjre gærja lij:

Det dyker upp en drake på Farraway Hall, ett ställe där sällsynta djur bor. Där hittar varulvspojken Ulf en hemsk hemlighet. Tillsammans med älvan Tiana, doktor Fielding och jätten Orson måste han stoppa världens grymmaste viltjägare.

"Varulv möter drake" är första delen i serien "An awfully beastly business".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker boken är: bra, därför att man får veta mycket detaljer.