Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Nikkis Dagbok #1

  • Tjaelije: Rachel Renée Russel
  • Bievnije: HiXuM L
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 22 Voerhtjen 2022
Nikkis Dagbok #1

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om Nikki som går i 8:an och är inte så populär på sin nya privatskola. Nån som är populär är MacKenzie. Nikki träffar ofta smågalna personer som hetsar med henne men det slutar alltid med att dom blir ”kompisar”/”inte fiender".

PS. "Nikkis dagbok #1" är första boken i serien "Nikkis dagbok".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Boken är såååååå bra :) Jag gillar den för att den alltid är rolig, även om det går dåligt för Nikki händer det alltid roliga saker.