Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Skuggornas hus

  • Tjaelije: Ingelin Angerborn
  • Bievnije: GaFoP J
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
Skuggornas hus

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om en kille som heter Sakarias. Han är en helt vanlig pojke som tycker om att rita och börjar på en ritkurs. På ritkursen träffar han en tjej som han tycker om. Det händer något mystiskt varenda gång han ritar en teckning, han ritar något som han inte vet vad det är. Men det här är bara början.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker boken är jättebra och är superspännande. Jag tycker att folk i alla åldrar borde läsa den här boken.