Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Striden om Olympen

  • Tjaelije: Rick Riordan
  • Bievnije: ReGiL S
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 21 Voerhtjen 2022
Striden om Olympen

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om Percy Jackson, som är son till den grekiska guden Poseidon. Han leder den sista striden mot titanen Kronos och hans arme.

PS. "Striden om Olympen" är den femte boken i serien om Percy Jackson som började med "Född till hjälte".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tyckte boken var spännande och rolig. Du borde läsa boken om du tycker om spännande och roliga fantasyböcker.