Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Draugen

  • Tjaelije: Åsa Larsson och Ingela Korsell
  • Bievnije: LeTaR X
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 15 Ruffien 2022
Draugen

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om att Alrik och Viggo som ska rädda Mariefred och världen från dom onda Maggan Migrän och hennes bror. Men kommer dom att rädda Mariefred och världen?

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den här boken är bra för dom som gillar läskiga och spännande böcker.

PS. "Draugen" är tionde och sista delen i Pax-serien.