Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Nidstången

  • Tjaelije: Åsa Larsson och Ingela Korsell
  • Bievnije: CeBaR M
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 15 Ruffien 2022
Nidstången

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om två killar, Alrik och Viggo. Dom jobbar hos Estrid och Magnars hemliga bibliotek under jorden. Nidstången rymmer från det hemliga biblioteket och nu måste dom hitta den magiska nidstången (en sopkvast) innan det händer något oväntat.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Boken är spännande och kul eftersom det händer mycket saker samtidigt. Denna bok är väldigt bra för dig som gillar spänning, mörker och äventyr.

PS. "Nidstången" är första boken i Pax-serien.