Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Månfågel

  • Tjaelije: Ingelin Angerborn
  • Bievnije: WePoX Q
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 7 Snaltjen 2022
Månfågel

Man bïjre gærja lij:

"Månfågel" handlar om en tjej som heter Vendela. Hon får konstiga brev med skrivstil och konstiga uttryck som er, ni, fröken m.m. Hennes kompis har flyttat till London så hon känner sig ensam.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Spännande bok! "Månfågel" är en spännande bok för att det som händer inte bara är onaturligt utan också naturligt.

Huvudkaraktären är typ i min ålder (11år) så man känner igen sig. Boken är perfekt för dig som gillar fantasyböcker som inte är så tjocka.