Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Carthago

  • Tjaelije: Christophe Bec, Aeric Henninot.
  • Bievnije: RuRuG X
  • Sjiehteles: 12-15 Båeries
  • Dorjesovveme: 8 Snaltjen 2022
Carthago

Man bïjre gærja lij:

Jag boktipsar den här boken för att den handlar om hajar.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker att den som gillar hajar ska låna den här boken. Det handlar mycket om äventyr!

Och man måste vara bra på att läsa på engelska. 5/5