Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Nidstången

  • Tjaelije: Åsa Larsson och Ingela korsell
  • Bievnije: RiSiC P
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 15 Ruffien 2022
Nidstången

Man bïjre gærja lij:

Det händer märkliga saker i Mariefred, Alrik och Viggo hamnar i ett spännande äventyr. De blir utvalda att skydda biblioteket mot de onda krafterna.

PS. "Nidstången" är första delen i Pax-serien.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Det är en riktigt bra och spännande bok (serie) man blir fängslad av den. Riktigt bra bok (serie).