Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Bjäran

  • Tjaelije: Åsa Larsson och Ingela Korsell
  • Bievnije: NaXaW J
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 15 Ruffien 2022
Bjäran

Man bïjre gærja lij:

Pengar, ägodelar och älskade husdjur försvinner i Mariefred och högst upp på listan av misstänkta är Alrik. Naturligtvis måste det vara en av fosterhemsungarna som är skyldig, det är nog de flesta överens om. Men vad de inte vet är att det ligger magi bakom stölderna. Någon har skapat en bjära! Och svarthäxans planer börjar långsamt att sättas i verket.

PS. "Bjäran" är den fjärde delen i serien PAX. Den första delen heter "Nidstången".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tyckte boken var jättebra, den är jättespännande - man vill aldrig sluta läsa den. Jag har läst absolut alla Pax-böcker om och om och om igen. Jag kan aldrig få nog.