Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Harry Potter och dödsrelikerna

  • Tjaelije: J.K Rowling
  • Bievnije: HiHuS X
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 11 Snaltjen 2022
Harry Potter och dödsrelikerna

Man bïjre gærja lij:

Det är sommarlov och Harry väntar på att ordermedlemmarna ska komma och hämta honom Snart ska han börja med det farliga uppdraget som Professor Dumbledore lämnade honom.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker att boken var spännande och intressant. Den passande åldern mellan 12-15 cirka. Själva boken är passande till en sen kväll eller Halloween och då är den extra spännande.