Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Nidstången

  • Tjaelije: Åsa Larsson och Ingela korsell
  • Bievnije: MeSiP J
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
Nidstången

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om två pojkar som är bröder, de heter Alrik och Viggo. Bröderna hamnar oftast i trubbel. De har träffat Magnar och Estrid, som vill kämpa mot alla onda personer.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tyckte boken var bra och spännande.

PS. "Nidstången" är första boken i Pax-serien.