Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Skuggornas hus

  • Tjaelije: Ingelin Angerborn
  • Bievnije: Nikita
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 20 Ruffien 2022
Skuggornas hus

Man bïjre gærja lij:

En kille rymmer till sin farmor och farfar. Där går han på en teckningskurs, då börjar det hända konstiga saker. Han börjar rita saker utan att han är medveten om det och så ser han konstiga skuggor. Han får hjälp av sin vän Salma att lösa mysteriet och det kommer fram till att det har och göra med en gammal cirkus.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag gillade boken för den var rolig och spännande.