Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Ett barn mer eller mindre ... det spelar väl ingen roll

  • Tjaelije: Johanna Olsson
  • Bievnije: Ida2013
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dorjesovveme: 15 Ruffien 2022
ett barn mer eller mindre ... det spelar väl ingen roll

Man bïjre gærja lij:

En tjej som bor mamma och pappa varannan vecka och den här veckan är det mammavecka. Hon har ingen att leka med så hon sätter sig vid ett gammalt träd. Det är ett stort knotigt träd och har fallit till marken. Inga rötter håller fast det i jorden. Det ser ut som en drake.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Lite sorglig.

Ida2013 aaj tjaaleme

9-12 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
J.K Rowling

Harry Potter och Fenixordern

3-6 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Max Velthuijs

Grodan blir glad

6-9 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Meg Rosoff

En duktig hund