Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Sally och Sigge

  • Tjaelije: Lin Hallberg
  • Bievnije: HästarPRK
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 28 Ruffien 2022
Sigge och Sally

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om Nanou. Det är Mattis skötarhäst. Nanou har börjar tröttna på att vara ridskolehäst. Då bestämmer Ingela att han ska gå ute i hagen i ett år. Sen hämtar dom en ny häst som heter Sally. Hon blir Mattis nya skötarhäst.

Det är vad jag kommer ihåg!

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den är superbra för hästälskare!