Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Gregs bravader

  • Tjaelije: Jeff Kinney
  • Bievnije: PoJeY C
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 4 Snaltjen 2022
Gregs bravader

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om Gregs liv. Hans liv är inte så roligt ibland. Han får skämmas många gånger på grund av hans familj. Detta är en beskrivning av hans liv som han känner det. Boken har även många fina bilder.

"Gregs bravader" är första delen i serien "Dagbok för alla mina fans".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Väldigt rolig. Jag älskar hela serien. Bilderna är roliga.