Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Sagan om Belgarion: Stenens väktare

  • Tjaelije: David Eddings
  • Bievnije: NuJeY C
  • Sjiehteles: 15+ Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 12 Suehpeden 2022
Sagan om Belgarion: Stenens väktare

Man bïjre gærja lij:

"En gång, när världen var ung, tog guden Aldur en klotformad sten och vred den i sina händer tills den fick liv. Dess makt blev stor och Aldur utförde många underverk med den.

Men guden Torak lurade stenen från Aldur med svek, och hans ondska drev gudar och människor i strid med varandra.

Belgarath Besvärjaren, Aldurs lärjunge, lyckades dock återta stenen från Torak och gav den till Riva att vaktas och bevaras. Och så länge den finns hos Rivas ättlingar - så lyder profetian - är människorna i de västra kungadömena trygga.

Men allt detta är bara sägen, och Garion tror inte på trolldom och gamla spådomar. Inte ens när han själv dras in i en rad mystiska händelser, som tvingar honom att fly från sitt hem tillsammans med dem han älskar och litar på. Men under denn långa och farofyllda färden börjar Garion ana att allt inte är vad det verkar vara - inte ens han själv..."

(Förlagstext, B Wahlströms)

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den är bra! Men det är trots allt bara första boken så allt kan hända!